Rens av balansert ventilasjon og filterbytte

De fleste vet at innemiljøet kan ha stor betydning for helsen både ved allergier, overfølsomme luftveier og ved såkalt inneklimasykdommer. Et antall undersøkelser bekrefter de manges erfaringer om dette. 

I Norge har det derfor siden år 2000 vært påbudt å installere ventilasjonsanlegg i alle nye boliger – men få vet at de må renses med gjevne mellomrom.

Erfaringen er at de fleste anlegg ikke vedlikeholdt slik de bør. Mye av de partiklene du ikke ønsker i huset suges ut, men ikke alt havner i filteret! Dette fører over tid til at ventiler, kanaler og aggregat tettes.

Med dagens byggestandard er ventilasjonsanlegget eneste friskluftkilde, og når ventiler og rør tettes vil den med tiden ikke skifte ut den mengden luft som er nødvendig for å opprettholde et godt inneklima. Mange merker resultatet av det som hodepine og mangel på overskudd, eller plager som nevnt ovenfor.

Vi kan også være behjelpelig med å bytte filter.

Derfor bør det utførers ventilasjonsrens av aggregat, rør og ventiler med jevne mellomrom.