Rens av belegningsstein og oppkjørsler

Mange har pene oppkjørsler med belegningsstein eller asfalt. Men de vil bli stygge over tid – av oljeflekker eller grønske og ugress. Vi høytrykkspyler stein og asfalt og gjør dem som nye.

Fugesand

Når vi høytrykkspyler belegningsstein vil noe av sanden imellom stenene forsvinne. Vi tilbyr også å koste inn ny fugesand etter vask

Impregnering av belegningsstein

For å forhindre oljeflekker og lignende kan vi impregnere belegningsstein etter vask.