Våre vasketeknologier

Hva er Rentvann?

I Norge er vi heldig og har rent vann i springen, men dette er ikke det samme som Rentvann-teknologi. Vann har en fantastisk evne til å frakte med seg partikler, noe som gjør det egnet for å vaske med. Men springvann er allerede ganske mettet med mineraler osv. noe som hemmer vaskeeffekten.

Med ZERO-anlegg med Rentvann-teknologi fra Ionic Systems i England, renses vannet igjennom 7 filter pluss et UV-filter. Dette fjerner alle partikler, bryter penningen i vannet og ioniserer vannet. Dette gjør at Retvannet trekker til seg skitt og transporterer det vekk fra flatene som vaskes uten å legge igjen flekker.

Varmtvann har to enskaper i forhold til vask. En egenskap er at varmtvann lettere løse opp skitt. En annen egenskap er at siden vannmolekylene blir større når de blir varme, kan de også transportere mer skitt. Varmtvann i kombinasjon med Rentvann er en klar vinner. Vårt rentvannsannlegg kan vaske opp til 65 grader, noe som også dreper sopp og alger.

Hvorfor holder flater seg rene lengre med bruk av Rentvann?

Vi bruker ikke såpe når vi vasker med Rentvann. Såpe har den egenskaper at det binder skitt til seg, og er derfor effektivt ved vask. Men det blir alltid værende igjen en film med såpe på vinduer og flater etter vask. Disse såperestene fortsette å gjøre sin jobb – å binde til seg skitt. Derfor blir flatene raskere møkkete ved bruk av tradisjonell vask.

Høytrykk

Vi har proff høytrykksvasker med stor vannkapasitet og varmt vann helt opp til steam. Dette sikrer god og effektiv vask. Dette er et kraftig verktøy, og vi har kompetansen til å bruke det slik at vi ikke skader det vi vasker